Narodziny dziecka w Holandii

narodziny dziecka Holandia

Narodziny dziecka w rodzinie to wielka radość. Ale musimy też podołać formalnościom związanym z narodzeniem naszej pociechy. W Holandii mamy 3 dni na zgłoszenie narodzin do urzędu gminy w której został urodzony, aby otrzymać akt urodzenia. Nie zgłoszenie tego faktu w wymaganym terminie spowoduje nałożenie na nas kary pieniężnej. Zgłoszenia mogą dokonać rodzice lub osoby będące przy porodzie.

Aby zgłosić nasze dziecko w urzędzie potrzebne będą następujące dokumenty:

 • ważny paszport lub dowód osobisty osoby dokonującej tego zgłoszenia
 • ważny paszport lub dowód osobisty matki dziecka
 • zaświadczenie ze szpitala jest nieobowiązkowe, ale czasami przydatne.

Sama rejestracja dziecka jest bezpłatna, ale już odpis aktu urodzenia jest płatny.

Polskie korzenie

W przypadku kiedy rodzice są Polakami to będzie miało również obywatelstwo polskie i potrzebny będzie paszport. Wniosek o przyznanie paszportu należy złożyć w polskiej ambasadzie i potrzebne będą następujące dokumenty:

 • wniosek paszportowy
 • akt urodzenia dziecka
 • fotografię dziecka
 • ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców.

Osoby składające wniosek to rodzice lub rodzic z pisemną poświadczoną zgodą drugiego rodzica lub ewentualnie wyrok sądu ograniczający jego władzę rodzicielską. Opłata wynosi 30 euro, a czas oczekiwania na paszport wynosi 14 dni.

Holenderskie korzenie

Holenderscy rodzice dla swoich pociech również potrzebują dowodu osobistego lub paszportu, jeśli planują podróż. Wniosek składa się w swojej gminie z następującymi dokumentami:

 • zdjęcie dziecka (zdjęcie musi spełniać wymogi)
 • pisemną zgodę obojga rodziców
 • ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców.

Co jest bardzo ważne, że dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku. Opłaty wynoszą:

 • paszport: dla dzieci poniżej 18 roku życia to 51,20 euro
 • dowód osobisty: dla naszego dziecka zapłacimy 28,48 euro.

Czekamy 5 dni na wydanie dokumentu.

Zgłoszenie naszego nowonarodzonego dziecka w gminie automatycznie powoduje przesłanie danych do pozostałych instytucji takich jak:

 • urzędu skarbowego z numerem BSN dziecka
 • Sociale Verzekeringsbank (odpowiednik holenderskiego ZUS-u)
 • RIVM/RCP tj. wezwanie do zaszczepienia dziecka.

W ciągu 4 miesięcy musimy nasze dziecko zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nasze dziecko będzie do 18 roku życia bezpłatnie ubezpieczone poprzez polisę jednego z rodziców. Musimy także przekazać datę urodzin naszego dziecka do przedszkola do którego chcemy je wysłać. Trafi na listę oczekujących, a lista tworzona jest po to, aby nie zabrakło miejsca dla naszego dziecka. Holenderskie przedszkola dzielą się na dwie grupy:

 • verticaal: chodzą dzieci od 0 do 4 lat
 • horizontaal: wszystkie dzieci są w tym samym wieku.

narodziny dziecka Holandia

Rodzice mogą starać się o dodatek na pokrycie części kosztów przedszkola, które musi być zarejestrowane w krajowym rejestrze przedszkoli i żłobków. My natomiast musimy posiadać pisemną umowę z przedszkolem określającą m.in. cenę za godzinę opieki i liczbę godzin opieki rocznie oraz legalnie przebywać w Holandii. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej trzy miesiące od chwili, kiedy mamy prawo do dodatku.

Podobne artykuły...