Kongres Kobiet w Brukseli

praca Niemcy

Polonijne stowarzyszenie kobiece „Elles Sans frontieres ASBL” organizuje pierwszy Kongres Kobiet w Brukseli – „Jaka Europa dla kobiet?. Kongers odbędzie się 21 listopada w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

Kongres Kobiet Bruksela

Tematyką Kongresu będą istotne sprawy dotyczące kobiet: problemy z pracą na obczyźnie, edukacja a rodzicielstwo na emigracji, solidarność oraz twórczość kobiet. Podczas Kongresu odbędą się warszaty rękodzieła, spotkanie z kobietami kultury i sukcesów.

Podobne artykuły...